UIC Barcelona

Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

Sara Ríos

C/Josep Trueta, s/n
(Hospital Universitari General de Catalunya)
08195 Sant Cugat del Vallès

srios@uic.es / decide@uic.es

T. +34 935 04 20 00 ext. 5070