Col·laboradors d’altres institucions espanyoles

 

Universitat de Màlaga, Facultat de Ciències de la Salut, Màlaga, Espanya.

Universitat Rovira i Virgili, Facultat d’Infermeria, Tarragona, Espanya.

Facultat d’Infermeria, Universitat Catòlica de Múrcia, Múrcia, Espanya.

Col·laboradors internacionals

 

Universitat de Plymouth, School of Nursing and Midwifery, Plymouth, Regne Unit.