LÍNIES DE RECERCA

Els projectes que es desenvolupen dins de la Càtedra formen part de les línies de recerca:

Educació en salut

 • Apoderament de pacients, familiars i cuidadors a través de l’educació per a la salut, segons el model health literacy. A la unitat s’atenen persones de perfil més gran, i cronicitat. Se’ls ajuda a adaptar-se als canvis davant les situacions de cronicitat, i de nous tractaments.
 • Educació per a la salut dirigida a la població
 • Metodologies d’aprenentatge

Educació dels professionals de la salut

 • Competències professionals.
 • Seguretat del pacient: Incorporació de la cultura de seguretat en els estudiants d’Infermeria.
 • Gestió de la medicació: maneig i gestió segura de la medicació en estudiants i en professionals d’infermeria.
 • Metodologies d’aprenentatge: entorn de laboratori de simulació, metodologies actives d’aprenentatge.
 • Lideratge d’estudiants d’Infermeria: Adquisició de competències de lideratge en estudiants d’Infermeria 1) a través de metodologies docents i tutories grupals dins el currículum del Grau en Infermeria de UIC Barcelona i 2) a través de la realització de pràctiques a AIDIR, una unitat docent i investigadora liderada per estudiants.

Lideratge infermer

Sota aquesta línia s’abordarà l’empoderament infermer per augmentar el seu lideratge en:

 • Els estudiants d’infermeria en la cura de les persones.
 • La presa de decisions en educació sanitària.
 • En la gestió segura de fàrmacs i el tractament no farmacològic.
 • La cura del pacient crònic des del cuidador.

 Empoderament del pacient crònic i el seu entorn

En aquesta línia s’abordarà l’empoderament del pacient crònic per augmentar la seva autonomia en:

 • Activació del pacient, cuidadors i familiars en educació per a la salut a través del lideratge infermer.
 • El maneig i seguretat de la seva teràpia i la seva pròpia salut-malaltia.