Aportar valor a través de la innovació

 

BOEHRINGER INGELHEIM és una companyia farmacèutica dedicada a la investigació, fabricació i comercialització de productes farmacèutics i com a tal, interessada a fomentar projectes que ajudin a formar els professionals sanitaris i millorar la qualitat assistencial dels pacients.

La responsabilitat social és un element clau en la cultura d’empresa de Boehringer Ingelheim. Per això, participa en projectes socials, com la iniciativa Making More Health, la plataforma Cronicitat: Horitzó 2025 (CH2025), el Fons de recerca per a la cronicitat d’IESE i ara, la càtedra DECIDE amb la Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona).

La companyia té cura dels seus col·laboradors i famílies. El respecte, la igualtat d’oportunitats i la conciliació entre la vida laboral i la familiar constitueixen la base de la cooperació mútua. A més, en qualsevol activitat que porta a terme, la companyia posa el focus en la protecció de l’entorn i la sostenibilitat.

El grup Boehringer Ingelheim és una de les 20 companyies farmacèutiques líders en el món. Amb seu a Ingelheim, Alemanya, treballa globalment amb 145 afiliades i té més de 50.000 col·laboradors. Des de la seva fundació el 1885, la companyia de propietat familiar s’ha compromès amb la investigació, el desenvolupament, la producció i la comercialització de nous productes d’alt valor terapèutic per a la medicina humana i animal.

Des que el 1952 vam iniciar la nostra trajectòria a Espanya, hem realitzat importants inversions que han quedat reflectides en els dos centres internacionals de producció i la nova seu corporativa a Sant Cugat de Vallès. Al llarg d’aquests més de 60 anys hem evolucionat fins a situar-nos entre les 15 primeres de el sector farmacèutic del nostre país. La companyia té la seu central a Espanya a Sant Cugat de Vallès (Barcelona) i té més de 1.600 col·laboradors.