Desenvolupament del lideratge en tot el grau d’infermeria de UIC Barcelona – Càtedra DECIDE patrocinada per BI.

Comencem un nou any acadèmic i el grau d’Infermeria de UIC Barcelona, sota el paraigua de la Càtedra DECIDE amb el patrocini de BI, implementen el projecte de lideratge com a marca diferencial en tots els seus cursos acadèmics. D’aquesta manera, queda patent el compromís i l’aposta que realitza el departament d’infermeria en pro de treballar…

Desenvolupament del lideratge a tot el grau d’infermeria d’UIC Barcelona – Càtedra DECIDE patrocinada per BI

  Iniciem un nou any acadèmic i el grau d’Infermeria d’UIC Barcelona, sota el paraigua de la Càtedra DECIDE amb el patrocini de Boehringer Ingelheim, implementa el projecte lideratge com a marca diferencial a tots els seus cursos acadèmics. D’aquesta manera, queda palès el compromís i l’aposta que realitza el departament d’infermeria per treballar des…